Sikkerhedsdatablade

Sicherheitsdatenblätter | AL-KO Gartengeräte

For at se alle filer korrekt, åbn venligst denne side med Internet Explorer.


EG-Konformitätserklärung_WiFi_Funkmodul_2014-53-EU_vollst_20191216

I henhold til REACH-forordningen ("Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer"), der trådte i kraft den 1. juni 2007, er alle leverandører forpligtet efter artikel 31, stk. 1 til at give hver "køber af stoffet eller præparatet" (kunder) oplysninger i form af et sikkerhedsdatablad. For færdigvarer, som AL-KO selskabet sælger, er denne forpligtelse ikke eksisterende! Vi vil dog gerne levere sikkerhedsdatabladene til dig som information. Nedenfor finder du alle tilgængelige sikkerhedsdatablade til vores produkter. Hvis du mangler et datablad, skal du kontakte vores ansvarlige salgsmedarbejder.