Databeskyttelse

Følgende databeskyttelsesregler gælder for brug af websitet www.alko-garden.dk (herefter benævnt "website").

Vi lægger stor vægt på databeskyttelse. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse, særligt EU’s generelle regler for databeskyttelse (GDPR). Vi indsamler og behandler dine personlige data for at kunne tilbyde den ovennævnte portal. Denne erklæring beskriver, hvordan og til hvilket formål dine data indsamles og benyttes, og hvilke alternativer du har i forhold til afgivelse af personoplysninger.

Ved at benytte dette website, samtykker du til indsamling, brug og overførelse af dine data i overensstemmelse med disse databeskyttelsesregler.


1. Ansvarligt organ

Ansvarligt organ for indsamling, behandling og brug af dine personlige data som beskrevet af GDPR / DSGVO er:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

I tilfælde af at du vil protestere mod vores indsamling, bearbejdning eller benyttelse af dine data, i henhold til disse databeskyttelsesregler, i det hele taget eller til enkeltformål, kan du rette din klage til adressen ovenfor. Du kan downloade og udskrive disse databeskyttelsesregler når som helst.


2. Generel brug af websitet

2.1 Tilgangsdata

Vi indsamler information om dig, når du benytter dette website. Vi samler automatisk information om brugsadfærd og interaktion med os og registrerer data fra din computer eller mobilenhed. Vi indsamler, lagrer og benytter data om hver tilgang til vores online tilbud (såkaldte serverlogfiler). Tilgangsdata omfatter navn og URL for den hentede fil, dato og klokkeslæt for tilgang til filen, overført datakvantitet, melding om vellykket hentning (HTTP-response code), type og version af browser, operativsystem, reference URL (dvs. den tidligere besøgte side), IP-adresse og den forespørgende leverandør.

Vi benytter disse protokoldata uden henvisning til dig eller anden profilanalyse med henblik på statistiske evalueringer af drift, sikkerhed og optimering af vores website, men også for den anonyme indsamling af data for antal besøgende på vores website (trafik) samt omfanget og brugen af vores website og tjenester samt til faktureringsformål for at måle modtagne klik fra vores samarbejdspartnere. Ved hjælp af denne information kan vi stille personlig og websiterelateret indhold til rådighed, og analysere trafik, finde og korrigere fejl og forbedre vores tjenester. Vi forbeholder os ret til herefter at tjekke protokoldata, hvis det på grundlag af konkrete beviser foreligger legitim mistanke om ulovlig brug. IP-adresser lagrer vi for en begrænset periode i logfilerne, hvis dette kræves af sikkerhedsformål eller for levering af tjenester eller for ophør af en tjeneste f.eks hvis du benytter et af vores tilbud. Efter annulleret bestilling eller efter betaling sletter vi IP-adressen, hvis denne ikke længere er nødvendig af hensyn til sikkerhedsformål. Vi lagrer også IP-adresser, hvis vi har en konkret mistanke om, at en forbrydelse er knyttet til brugen af vores website. Vi lagrer også som en del af din konto datoen for dit sidste besøg (f.eks. ved registrering, indlogging, klik på links etc.).


2.2 E-Mail kontakt

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktskema eller e-mail) lagrer vi dine detaljer for brug i forbindelse med behandling af forespørgslen, samt hvis opfølgningsspørgsmål opstår. Vi lagrer og benytter kun andre personoplysninger, når du samtykker, eller dette er lovlig tilladt uden særskilt samtykke.

2.3 Google Analytics

Vi benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies" (informationskapsler), tekstfiler som lagres på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. Information, som genereres af cookies om brugen af dette website af besøgende, overføres sædvanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Ved aktivering af IP-anonymisering på dette website bliver din IP-adresse af Google i medlemslandene i EU eller i andre stater tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, på forhånd forkortet EØS. Kun i specielle tilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. IP-anonymisering er aktiv på dette website. På vores bestilling vil Google bruge denne information til at vurdere din brug af websitet for at udarbejde rapporter til os om aktivitet på websitet og for at kunne tilbyde andre tjenester forbundet med brug af websitet og Internet.

IP-adressen, som overføres af Google Analytics fra din browser, vil ikke blive slået sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille det pågældende browserprogram. Vi gør opmærksom på, at du i så fald måske ikke har alle funktionerne på dette website til rådighed.

Du kan også forhindre, at informationen genereret af cookies og din brug af websiterelaterede data (inklusiv din IP-adresse) sendes til Google samt behandling af disse data fra Google ved at følge nedenstående link for at downloade og installere tilgængelig browser plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som alternativ til browserplugin eller browsere på mobilenheder kan du klikke på følgende link for at indsætte en opt-out cookie, som vil forhindre, at Google Analytics detekterer noget på dette website i fremtiden (denne opt-out cookie virker kun i denne browser og kun for dette domæne. Sletter du cookies i din browser, må du klikke på dette link igen): Deaktiver Google Analytics: deaktiver Google Analytics


2.4 Juridisk grundlag og lagringshistorik

Retsgrundlaget for databehandling i henhold til de foregående afsnit er artikel 6 (1) (f) GDPR. Vores interesser i databehandling er specielt at sikre websitets drift og sikkerhed, undersøgelse af de besøgendes type og deres måde at bruge websitet på og forenkle brugen af websitet.

Medmindre det er specielt angivet, lagrer vi kun personlig information, så længe det er nødvendigt for at opfylde de erklærede formål.


3. Dine rettigheder som genstand for databearbejdning

I henhold til gældende love har du forskellige rettigheder med hensyn til dine personlige data. Hvis du vil gøre krav på disse rettigheder, send venligst din anmodning pr e-mail eller post med en klar identifikation af din person til adressen nævnt i nummer 1. Nedenfor finder du en oversigt over dine rettigheder..


3.1 Ret til bekræftelse og information

Du har ret til når som helst at modtage bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personoplysninger bliver bearbejdet. I så fald har du ret til at få gratis information om lagringen af dine personlige data sammen med en kopi af disse data. Endvidere har du ret til følgende oplysninger:

1. Behandlingsformål;
2. Kategorierne af personoplysninger som behandles;
3. Modtagerne eller modtagergrupperne, som din personlige information er blevet overgivet til eller fortsat overgives til, særskilt ved modtagere i tredje land eller internationale organisationer;
4. Om mulig, den planlagte varighed som personoplysningerne lagres for eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for varighed;
5. Forekomsten af ret til rettelse eller sletning af dine personlige data eller begrænsning i behandling af den ansvarlige, eller ret til at protestere mod denne behandling;
6. Forekomsten af ret til at appellere til en tilsynsmyndighed;
7. Hvis dine personlige oplysninger ikke hentes af dig, alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af data;
8. Forekomsten af automatiseret beslutningstagning, inklusiv profilanalyse i henhold til artikel 22 (1) og (4) GDPR og i de tilfælde meningsfuld information om den involverede logik samt konsekvenserne og den påtænkte virkning af en sådan behandling for dig. Bliver personlig information formidlet til et tredjeland eller til en international organisation har du ret til at modtage de rigtige garantier i overensstemmelse med artikel 46 GPRD i forbindelse med overførelsen.


3.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at forlange, at fejl rettes uden forsinkelse, når det gælder dine personlige data. Under hensyn til formålet har du ret til at forlange fuldførelse af ufuldstændige personoplysninger - også ved hjælp af en tillægserklæring.

3.3 Ret til at slette ("ret til at blive glemt")

Du har ret til at bede os om, at personlig information om dig slettes umiddelbart, og vi er forpligtet til straks og uopholdeligt at slette opgivet personlig information, såfremt en af følgende grunde er til stede:

1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål de er indsamlet eller til andre former for bearbejdning;
2. Du tilbagekalder dit samtykke til behandling som nævnt i artikel 6 (21) (a) eller artikel 9 (2) (a) GDPR, og der mangler anden juridisk grundlag for behandling;
3. Du protesterer mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 (1) GDPR, og der er ingen legitime grunde til behandlingen, eller du protesterer i overensstemmelse med artikel 21 (2) GDPR mod behandlingen;
4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt;
5. Sletning af personoplysninger er at opfylde en lovlig forpligtelse i henhold til unionens eller medlemsstaternes nationale lovgivning, som vi er underlagt;
6. Personoplysningerne er givet i forhold til tjenesterne, som tilbydes informationssamfundet i henhold til artikel 8 (1) GDPR.


Har vi offentliggjort personoplysningerne og er vi forpligtet til at slette dem, så tager vi hensyn til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostningerne, hensigtsmæssige tiltag, inklusiv tekniske, for at informere ansvarlige for behandling af personoplysninger om, at du forlanger sletning af alle links til denne personlige information eller kopier eller duplikationer af sådanne personoplysninger.

3.4 Ret til at begrænse handlingen

Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen, hvis et af følgende årsager opgives:

1. Nøjagtigheden af dine personlige oplysninger bestrides af dig, og dette for en periode, som gør det muligt for os at verificere nøjagtigheden af dine personlige oplysninger;
2. Behandlingen er ulovlig, og du afslog sletning af dine personlige data og i stedet forlangte begrænset brug af personoplysninger;
3. Vi benytter ikke længere personoplysningerne til behandling, og du har behov for oplysningerne for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav;
4. Du protesterer mod behandlingen i henhold til artikel 21 (1) GDPR, så længe det ikke er sikkert, at de legitime grunde til vores forehavende opvejer dine.


3.5 Ret til dataoverførelse

SDu har ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, gangbart og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden person uden hindring, forudsat at

1. Behandling med samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) eller artikel 9 (2) (a) GDPR eller på kontrakt baseret på artikel 6 (1) (b) GDPR;
2. Behandling sker ved hjælp af automatiserede metoder.

Når du udøver din ret til dataoverførelse i overensstemmelse med nr. 1, har du ret til at forlange formidling af din personlige information direkte fra os til en anden ansvarlig, så vidt dette er teknisk muligt.

3.6 Ret til indsigelser

Du har ret til, af grunde som hidrører fra din specielle situation, når som helst at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger med grundlag i artikel 6 (1) (e) eller (f) GDPR, dette gælder også ved profilanalyse baseret på disse bestemmelser. Vi behandler ikke længere personoplysninger, medmindre vi kan henvise til obligatorisk overbevisende og meningsfulde grunde til behandlingen, hvor dine interesser, rettigheder og friheder er overvejende, eller behandlingen har til formål at gøre gyldig påstand eller forsvare juridiske krav.

Hvis personoplysninger behandles af os for at drive direkte reklame, har du til enhver tid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte reklame. Dette gælder også profilanalyse i forbindelse med direkte reklame.

Du har ret til, af grunde som hidrører fra din specielle situation, at indvende mod behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 (1) GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for at opfylde en opgave af offentlig interesse.

3.7 Automatiserede afgørelser inklusiv profilanalyse

Du har ret til ikke at blive underkastet afgørelser, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - inklusiv profilanalyse – der vil have retsvirkning eller påvirker dig på en lignende måde.

3.8 Ret til at tilbagekalde samtykke om databeskyttelse

Du har ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage når som helst.

3.9 Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, specielt i den medlemsstat hvor du er bosat, hvor du arbejder, eller hvor du antager, at overtrædelsen i behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig.

4. Datasikkerhed

Vi gør vores yderste for at sikre dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og tekniske muligheder.

Dine personlige data bliver overført i krypteret stand fra os. Dette gælder dine bestillinger og også dit kundelogin. Vi benytter kodesystemet SSL (Secure Socket Layer), men påpeger at dataoverførelse via Internet (f.eks. ved kommunikation per e-mail) kan have sikkerhedsbrist. En fuldstændig beskyttelse af data mod uautoriseret tilgang fra tredjepart er umulig.

For at beskytte dine data opretholder vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler, som vi løbende tilpasser til topmoderne teknologi. Vi garanterer heller ikke, at vores tilbud vil være tilgængelig på bestemte tidspunkter. Forstyrrelser, afbrud eller fejl kan ikke udelukkes. Serverne, som vi benytter, bliver regelmæssigt og nøje sikret.

5. Automatisk beslutningsproces

Der er ingen automatiseret beslutningsproces baseret på indsamlet personlig data.

6. Overførelse af data til tredjepart, ingen dataoverførelse til tredjeland

Vi benytter som udgangspunkt kun dine personlige oplysninger i vores virksomhed.

Hvis og i det omfang at vi engagerer tredjeparter til at udføre kontrakter (f.eks. logistiske udbydere), modtager disse kun personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre den aftalte tjeneste.

I tilfælde af at vi outsourcer enkelte dele af databehandlingen ("ordrebehandling"), forpligter vi leverandøren kontraktmæssigt til udelukkende at bruge personlige oplysninger i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven og beskytte rettighederne til den pågældende person.

Dataoverførelse til bureauer eller personer udenfor EU og udenfor tilfældene nævnt i denne erklæring i punkt 2.3, finder ikke sted og er ikke planlagt.


7. Databeskyttelsesansvarlig


Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om databeskyttelse, venligst kontakt vores databeskyttelsesansvarlige:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de

8. Webanalyse med Google Analytics

Dette website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies", tekstfiler som lagres på din computer, og som tillader en analyse af din brug af websitet. Information såsom cookies om din brug af dette website overføres sædvanligvis til Googles server i USA og lagres der. Ved aktivering af IP-anonymisering på dette website vil din IP-adresse fra Google blive forkortet inden for medlemsstaterne i EU eller af andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i specielle tilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette website vil Google bruge denne information til at evaluere din brug af websitet for at sammenstille rapporter om aktivitet på websitet og tilbyde andre tjenester relateret til brugen af websitet og internetbrugen hos websiteoperatøren. Den IP-adresse, som indhentes indenfor rammerne af Google Analytics, bliver ikke sammensat med andre data fra Google. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge pågældende indstilling i dit browserprogram. Vi vil imidlertid påpege, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle funktionerne på dette website. Du kan også forhindre, at data genereret af cookies og relateret til din brug af websitet (inkl. IP-adresse) sendes til Google, samt behandlingen af disse data af Google, ved at indlæse og installere et browser plug-in tilgængelig på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan forhindre indsamlingen fra Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out cookie vil blive indsat for at forhindre fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette website. Hvis du vil have mere information om vilkår for brug og databeskyttelse, kan du se Google Analytics-vilkårene eller Google Analytics oversigten. Vær opmærksom på, at dette website er udvidet af Google Analytics med koden "gat._anonymizeIp ();" for at sikre en anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).


9. Brug af Google Remarketing

Dette website benytter remarketing funktionen fra Google Inc. Funktionen er udformet for at præsentere interessebaserede annoncer til websites i Google-netværket. En såkaldt cookie lagres i browseren til websitets besøgende, der gør det muligt at genkende den besøgende, når vedkommende besøger websites, som tilhører Google-annonceringsnetværket. På disse sider præsenteres besøgende for annoncer, som er relateret til indhold, som den besøgende tidligere har set på websites, som benytter Google Remarketing. Google hævder, at de ikke indsamler personlig information under denne proces. Men hvis du ikke ønsker at benytte Google Remarketing, kan du deaktivere den ved at vælge de rigtige indstillinger under under https://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativt kan du deaktivere brug af cookies for interessebaseret annoncering gennem annoncenetværksinitiativet ved at følge instruktionerne i https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10. Google Adwords

Vores website benytter Google Conversion-Tracking. Hvis du ankommer til vores website via en annonce leveret af Google, vil Google AdWords indsætte en cookie på din computer. Denne cookie til Conversion-Tracking indsættes, når en bruger klikker på en Google-leveret annonce. Disse cookies mister gyldigheden efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på vores website, og cookies ikke er udløbet, kan vi og Google spore, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores gennem AdWords-annoncørers websites. Information indhentet ved hjælp af Conversion-Tracking cookies bruges kun for at udarbejde konverteringsstatistik til AdWords-kunder som benytter Conversion-Tracking. Annoncørerne kender så det totale antal brugere, som har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til en side mærket med Conversion-Tracking. Imidlertid modtager de ikke nogen information, som identificerer brugere personligt.

Hvis du ikke vil deltage i sporing, kan du afvise download af en cookie - for eksempel via en browserindstilling, som sædvanligvis automatisk deaktiverer indsættelse af cookies, eller angive, at din browser blokerer cookies fra domænet googleleadservices.com.

Vær opmærksom på, at du ikke kan slette opt-out-cookies, så længe du ikke vil registrere måldata. Hvis du har slettet alle cookies i din browser, må du angive den respektive opt-out-cookie igen.


11. Personbeskyttelsesregler ved brug af YouTube

Vores website benytter plugins fra den Google-drevne YouTube-side. Websiteoperatør er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger et af vores YouTube-plugin-aktiverede websider, vil du blive linket til YouTube tjenesten. Den fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube knytte browseradministration direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. Hvis du vil have mere information om, hvordan du håndterer brugerdata, kan du se YouTubes databeskyttelsesregler www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. Brug af sociale plugins fra Facebook 


Vores website benytter såkaldte sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk Facebook. Denne tjeneste tilbydes af selskabet Facebook Inc. ("Leverandør"). Facebook drives af Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). En oversigt over plugins og deres udseende finder du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger en af vores websites, som indeholder et plugin, etablerer browseren en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet i plugins overføres fra leverandøren direkte til din browser og integreres på siderne. Ved at integrere plug-ins modtager leverandøren information om, at browseren har åbnet den pågældende side på vores website, selv om du ikke har nogen profil eller er registreret i det pågældende sociale netværk eller ikke er logget ind. Denne information (inklusiv din IP-adresse) bliver overført fra din browser direkte til en server hos leverandøren i USA og lagret der. Hvis du er logget ind på et af de sociale netværk, kan leverandørerne knytte besøget på vores hjemmeside direkte til din profil på Facebook. Hvis du benytter plugins, for eksempel trykker på "like -knappen", bliver den pågældende information også overført direkte til en server hos leverandøren og lagret der. Informationen vil også blive publiceret på det sociale netværk og vist for dine kontakter. Formålet og omfanget af dataindsamling og videre bearbejdning og brug af data fra leverandørerne samt dine rettigheder og måder at beskytte dit privatliv på, kan du se i leverandørernes databeskyttelseserklæringer. Databeskyttelsesregler for Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal tilknytte data samlet ind via vores website direkte med din profil i det respektive sociale netværk, må du logge dig ud af det aktuelle netværk, før du besøger vores website. Du kan også forhindre download af plug-ins med add-ons for din browser, f.eks.Facebook-Plug-ins med „Facebook Blocker“.

13. Brug af Facebook Remarketing

Dette website benytter remarketing funktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. („Facebook“). Denne funktion har til formål at præsentere besøgende på dette website, som en del af besøget på det sociale netværk Facebook, for interessebaserede annoncer ("Facebook-annoncer"). Til dette formål er et Facebook remarketing-tag implementeret på dette website. Via dette tag skabes en direkte forbindelse til Facebook-servere, når du besøger websitet. Det overføres til Facebook-servere, at du har besøgt dette website, og Facebook knytter denne information til din personlige Facebook-brugerkonto. For mere information om indsamling og brug af data fra Facebook og dine rettigheder i den forbindelse og måder at beskytte dit privatliv på, se databeskyttelsespolitikken for Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternativt kan du deaktivere remarketing funktionen "Custom Audiences" under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

14. Klarna personbeskyttelseserklæring

Brug af personlige data, når du vælger Klarna som betalingsmetode:

Hvis du har bestemt dig for at benytte Klarnas betalingstjenester Klarna Faktura og Klarna Afbetaling som betalingsalternativ, indvilger du i at afvikle fakturakøbet og indsende identitets- og soliditetsbekræftelser, hvilket kræver følgende personoplysninger: For- og efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer og nødvendige data for behandling af bestillingen, så som antal artikler, artikelnumre, fakturabeløbet og moms i procent, og du samtykker i, at vi overfører disse oplysninger til Klarna. Overførelsen af disse data sætter Klarna i stand til at behandle købet med ønsket fakturering og oprette en faktura samt udføre identitets- og kredittjek.

Således har Klarna ifølge loven om databeskyttelse en legitim interesse i at overføre personlig information om køberen og kræver dette for at indhente information fra et kreditrapporteringsbureau for at foretage identitets- og kredittjek. I Tyskland kan disse være følgende kreditforetagender:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland
| Kreditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
| Infoscore Consumere Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Strasse 270, 33311 Gütersloh, Tyskland

Som en del af beslutningen om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforhold, benytter Klarna bortset fra en verifikation af adresse også information om køberens tidligere betalingsforhold og sandsynlighedsværdierne for dette forhold i fremtiden. Beregningen af denne pointværdi bliver udført af Klarna baseret på en videnskabelig anerkendt matematisk statistisk metode. Således vil Klarna også blandt andet bruge adressedata. Skulle det vise sig, at du i henhold til denne beregning ikke er kreditværdig, vil Klarna straks informere dig om dette. Tilbagekaldelse af brug af personoplysninger mod Klarna

1. Du kan altid trække dit samtykke til Klarnas brug af personoplysninger tilbage. Alligevel kan det ske, at Klarna fortsat har fuldmagt til at behandle personoplysninger, brug og overførelse, i det tilfælde at det er nødvendig for at gennemføre aftalt betaling via Klarnas tjenester, pålagt ved lov eller krævet af en domstol eller offentlig etat. 2. Selvfølgelig, kan du altid få information om de lagrede personoplysninger hos Klarna. Denne ret er garanteret af loven om databeskyttelse. Skulle du som køber ønske dette, eller vil du meddele Klarna ændringer i de lagrede data, kan du henvende dig til datenschutz@klarna.de wenden.

15. Brug af WhatsApp

Vores website benytter tjenesten "WhatsApp" for at kontakte AL-KO service team. En ekstern applikation af WhatsApp-tjenesten åbnes manuelt eller ved at klikke på et link. WhatsApp-tjenesten drives af WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis du benytter WhatsApp-tjenesten, bliver dine data overført til WhatsApp. Hvis du benytter WhatsApp, godkender du vilkårene for brug og databeskyttelse hos WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal.

16. Informationstekst for den elektroniske databeskyttelsespolitik hos annonceringspartneren for Sovendus Sales (kupontilbud)

Kupontilbud hos Sovendus GmbH: Vælger du et aktuelt interessant kupontilbud sender vi din e-mailadresse og din IP-adresse under pseudonym og krypteret til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6 (1) (f) GDPR). Hashtag med pseudonym til e-mailadressen benyttes for at tage hensyn til eventuelle indvendinger mod reklame fra Sovendus (artikel 21 (3), artikel 6 (1) (c) GDPR). IP-adressen benyttes af Sovendus udelukkende til databeskyttelsesformål og er sædvanligvis anonymiseret efter 7 dage (artikel 6 (1) (f) GDPR). I tillæg vil vi til faktureringsformål give pseudonym til ordrenummeret, ordreværdien med valuta, økt-ID, kuponkode og tidsstempel til Sovendus (artikel 6 (1) (f) GDPR). Hvis du er interesseret i et kupontilbud fra Sovendus, og der ikke er nogen reklamekonflikt med din e-mailadresse, klikker du på det viste kuponbanner. Vi vil kryptere din adresse, navn og e-mailadresse til Sovendus for klargøring af kuponen (artikel 6 (1) (b) og (f) GDPR.

For mere information om behandling af dine data hos Sovendus, venligst se retningslinjerne for databeskyttelse på www.sovendus.de/datenschutz.

17. 
Informationstekst for Outbrain (Native Ads and Remarketing) annoncepartneres databeskyttelseserklæring på nettet

Vores webshop benytter teknologi fra Outbrain Inc. ("Outbrain", 39W 13th Street New York, NY 10011 USA), der gør det muligt for vores partnere at målrette annoncering på websites for Internetbrugere, der er interesserede i vores tilbud, eller at indsamle data om dem. Teknologien er baseret på en analyse af brugeradfærd fra cookies. Denne annoncering vises kun på Outbrain-reklamer, enten på Outbrain Engages annoncepladser eller på Outbrain Extended Network. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaseret annoncering, kan du deaktivere funktionen her: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

18. Brug af Google Maps

Vores webshop benytter Google Maps korttjeneste, der leveres af Google LLC, 1600 Amfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). For at Google-kortene vi bruger kan blive inkluderet og vist i din browser, skal browseren koble sig til en Google-server, som også kan være lokaliseret i USA. I tilfælde af at personlig information overføres til USA har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield. Dette giver Google information om, at IP-adressen til din enhed er brugt til at få tilgang til kontaktsiden på vores website. Retslig grundlag er artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f DSGVO, baseret på vores legitime interesse i integrering af en korttjeneste for at etablere kontakt.

Hvis du besøger Google Maps-tjenesten på vores website, mens du er logget på din Google-profil, kan Google også koble denne hændelse til din Google-profil. Hvis du ikke ønsker at være tilknyttet din Google-profil, må du logge dig ud af Google, før du går ind på vores kontaktside. Google lagrer dine data og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelse og personlig visning af Google Maps. Du kan modsætte dig denne dataindsamling fra Google. Venligst se Googles databeskyttelsesregler og vilkår for brug af Google Maps for mere information.


19. Brug af Re-Targeting Criteo

Vores webshop bruger cookies / annoncerings-IDer til reklameformål. Dette gør, at vi kan vise vores annoncer til besøgende, som er interesserede i vores produkter på tilknyttede websites, apps og e-mail. Re-targeting-teknologier bruger cookies eller kampagne-IDer og viser annoncering baseret på tidligere browseradfærd. For at afvise denne interessebaserede annonceringen, venligst besøg følgende websites:
https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.youronlinechoices.com

Vi kan udveksle information som tekniske identifikatorer fra din registreringsinformation på vores website eller i vores CRM-system med pålidelige annoncepartnere. Dette vil forbinde enhederne og / eller dine miljøer og give dig en problemfri brugeroplevelse med de enheder og miljøer du bruger. For mere information om disse link-muligheder, venligst se databeskyttelseserklæringerne, som du finder på de nævnte platforme eller i forklaringerne nedenfor.

Databeskyttelse hos Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy

Criteo er lagret på grundlag af Art 6 para. 1 f GDPR. AL-KO Geräte GmbH har en legitim interesse i at vise information skræddersyet til brugeren med henblik på brugerrelevant annoncering.

20. Brug af Doubleclick by Google

Vores webshop bruger DoubleClick by Google, en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick bruger cookies og lignende teknologier for at vise annoncer, som er relevante for dig. Ved brug af DoubleClick kan Google og tilknyttede websites vise annoncer baseret på tidligere besøg til vores eller andre websites på Internettet. Data samlet i denne kontekst kan overføres af Google til en server i USA for evaluering og lagring. I tilfælde af at personlig information er overført til USA har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield: (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser som beskrevet ovenfor; Vi påpeger imidlertid, at du i så fald ikke kan bruge alle funktionerne på websitet fuldt ud. Du kan også forhindre, at Google indsamler information om cookies og websiterelateret data, og bestemme, hvordan Google behandler data ved at downloade og installere DoubleClick for at deaktivere browser plugin-modulet. Som et alternativ til browser plugin-modulet eller i browsere på mobilenheder kan du deaktivere knappen ”Personlig annoncering” i Googles annonceindstilling. I så fald viser Google bare generel annoncering, som ikke er udvalgt fra information, der er indsamlet om dig.

Mere information finder du i databeskyttelseserklæring fra Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Lagring af Google DoubleClick sker i henhold til Art. 6 para. 1 f GDPR. AL-KO Geräte GmbH har en legitim interesse i at vise information skræddersyet til brugeren. Dette er baggrunden for brugerrelevant annoncering.

21. Bing annoncer

Vores website bruger Bing Ads, en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). DoubleClick bruger cookies og lignende teknologier for at vise annoncer, som er relevante for dig. Brug af DoubleClick gør, at Google og dets tilknyttede websites kan vise annoncer baseret på tidligere besøg til vores eller andre websites på Internettet. Data indsamlet i denne kontekst kan overføres af Google til en server i USA for evaluering og lagring. I tilfælde af at personlig information er overført til USA, har Google underlagt sig EU-US Privacy Shield: (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser som beskrevet ovenfor. Vi påpeger imidlertid, at du i så fald ikke kan bruge alle funktionerne på websitet fuldt ud. Du kan også forhindre indsamlingen af information fra cookies og benyttelse af information samlet af Microsoft på websitet, samt forhindre behandling af tilsvarende data af Microsoft, ved at deaktivere personlige annoncer på Microsofts ansvarsfraskrivelsesside(https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen).

22. Paypal

Personoplysningerne, som indsamles af os, sendes videre til transportfirmaet, hvorigennem leverancen er bestilt i henhold til kontrakten, forudsat at dette er nødvendigt for levering af varerne. Overførelsen inkluderer kun data, som er nødvendig for levering af varerne.

For betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbudt - "køb på konto" via PayPal, overfører vi betalingsdata til Paypal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"). PayPal forbeholder sig ved betalingsmetoder med kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbudt - "køb på konto" via PayPal at udføre en kreditforespørgsel. Resultatet af kreditforespørgslen med hensyn til den statistiske sandsynlighed for misligholdelse, bruges af PayPal for at afgøre betalingsmåden. Kreditinformationen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). I det omfang scoreværdier er inkluderet i resultaterne af kreditvurderingen, er de baseret på en videnskabelig anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af scoreværdier inkluderer bl.a. adressedata. Du kan modsætte dig denne behandling af dine data til enhver tid ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsat have ret til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for betaling i henhold til kontrakten.

For yderligere databeskyttelsesinformation bl.a. om brugte kreditagenturer, henvises til databeskyttelsesreglerne hos PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


23. Wufoo

Når du bruger kontaktformularerne bliver din e-mail-adresse, dine andre kontaktoplysninger, oplysninger om din professionelle stilling og oplysningerne om din anmodning indsamlet og behandlet. Dataene indsamles ved hjælp af Wufoo-formulartjenesten. Denne behandler og gemmer det indhold, du har indtastet, i en kontaktformular. Afhængigt af den respektive kontaktformular kan indholdet omfatte følgende: firma, navn, e-mail-adresse, telefonnummer, foretrukken leverandør, fakturanummer, kreditkortoplysninger, produktinformation og andre selvforklarende felter med individuelle forespørgsler. Indholdet behandles og gemmes kun, når du sender en formular. Du kan finde flere oplysninger om Wufoos databeskyttelseserklæring her: https://www.wufoo.com/privacy/

24. DIBS

Personoplysningerne, som indsamles af os, sendes videre til transportfirmaet, hvorigennem leverancen er bestilt i henhold til kontrakten, forudsat at dette er nødvendigt for levering af varerne. Overførelsen inkluderer kun data, som er nødvendig for levering af varerne.

For betaling via DIBS overfører vi betalingsdata til DIBS Payment Services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark. DIBS er en del af NETS gruppen Det er en sikker betalingsform, der er godkendt af PBS (Pengeinstitutternes BetalingsSystemer). For yderligere information om databeskyttelse, henvises til databeskyttelsesoplysninger hos DIBS:  https://www.dibs.dk/gdpr

25. Sociale medier

Vi har en egen side for sociale medier for at holde kontakten med vores kunder og indlægge nyheder fra vores virksomhed.

Vi påpeger, at data fra brugere uden for EU kan behandles. Dette kan føre til risiko for brugerne, for eksempel kan håndhævelsen af brugerrettighederne vanskeliggøres. For amerikanske leverandører certificeret under Privacy Shield påpeger vi, at de er forpligtet til at respektere EU’s databeskyttelsesregler. 

Endvidere behandles brugernes data sædvanligvis til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel kan brugerprofiler oprettes ud fra brugeradfærd og tilhørende brugerinteresser. Brugerprofiler kan herefter benyttes til at placere annoncer inden for og uden for platforme, som tilsyneladende er i tråd med brugernes interesser. Til disse formål lagres cookies sædvanligvis på brugernes computere, hvor brugernes adfærd og interesser er lagret. Endvidere kan data i brugerprofilerne lagres uafhængigt af hvilke enheder brugerne benytter (specielt når brugerne er medlemmer på de respektive platforme og er logget ind der). 

Behandlingen af brugernes personoplysninger er baseret på vores legitime interesser i effektiv information til brugere og kommunikation med brugere i henhold til Art. 6 Para. 1 f GDPR. Hvis brugerne bliver bedt om at samtykke i databehandlingen (for eksempel ved afkrydsning i en boks eller bekræftelse på en knap), er det juridiske grundlag for behandlingen i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. a., Art. 7 GDPR. 

For en detaljeret beskrivelse af den respektive behandling og mulighederne for modsigelse (opt-out) henviser vi til nedenstående links til leverandørerne. 

Også når det gælder forespørgsler om information og påstand om brugerrettigheder, påpeger vi, at disse oplyses mest effektivt fra leverandørerne. Kun leverandørerne har tilgang til data til brugerne og kan direkte tage de nødvendige tiltag og give information. Hvis du fortsat har behov for hjælp, kan du kontakte os.

| Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
| Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
| Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – databeskyttelseserklæring/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

26. The Trade Desk

Vi bruger platformen på efterspørgselssiden ("DSP" eller "platform"), der tilbydes af The Trade Desk. Denne teknologi giver os mulighed for at administrere digitale reklamekampagner på tværs af mange kanaler såsom hjemmesider, apps, lyd, smart-tv'er og andre videoer. Vi bruger udelukkende denne teknologi på vores hjemmeside og vores online shop-system.

Ved at bruge teknologien registrerer vi, om de annoncer, du ser, er relevante. Vi måler også effektiviteten af vores marketingaktiviteter. Platformen bruger data til at kortlægge enheder, der kan være forbundet med hinanden og derfor bruges af den samme person eller personer i den samme husstand. Dette hjælper annoncører med at målrette og evaluere deres kampagner bedre og begrænse antallet af gange, den samme person eller de samme personer i husstanden ser en annonce.

Til dette formål aktiveres sporingspixels via vores system, efter at du har givet dit samtykke, hvilket gør det muligt for os at registrere dine aktiviteter på vores hjemmeside og vores online shop. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er artikel 5, stk. 1, litra a), i GDPR. Dataene behandles pseudonymiseret. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med tjenesteudbyderen.

Ansvarligt organ: The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom, Privacy | The Trade Desk

Stand: 26.03.2024


Kan du lide cookies?

AL-KO Geräte GmbH og vores partnere har behov for dit samtykke (klik på "Jeg godkender.") til at gemme ”cookies” på din enhed (individuelle oplysninger som fx IP-adresse, bruger-id, browserinformation) med det formål med at personalisere annoncer og indhold, måle effektiviteten og indhente viden om målgrupper og til produktudvikling. Flere oplysninger om samtykke og indstillingsmuligheder er tilgængelige her. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at klikke på "Afvis cookies" på vores hjemmeside..

Databeskyttelse

AL-KO Geräte GmbH samarbejder med partnere, der behandler data, der er hentet fra din enhed (sporingsdata) til deres egne formål (fx oprettelse af profiler) / til tredjepartsformål. Af denne grund har vi behov for dit samtykke til indsamling og viderebehandling af disse sporingsdata. Sporingsdata indsamles kun, når du klikker på knappen "Jeg er indforstået", angivet i banneret. Partnerne er følgende virksomheder: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC.

Yderligere information om disse partneres databehandling kan findes i databeskyttelseserklæringen. Oplysningerne er også tilgængelige via et link i banneret.


Kan du lide cookies?

AL-KO Geräte GmbH og vores partnere har behov for dit samtykke (klik på "Jeg godkender.") til at gemme ”cookies” på din enhed (individuelle oplysninger som fx IP-adresse, bruger-id, browserinformation) med det formål med at personalisere annoncer og indhold, måle effektiviteten og indhente viden om målgrupper og til produktudvikling. Flere oplysninger om samtykke og indstillingsmuligheder er tilgængelige her. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at klikke på "Afvis cookies" på vores hjemmeside..

Databeskyttelse

AL-KO Geräte GmbH samarbejder med partnere, der behandler data, der er hentet fra din enhed (sporingsdata) til deres egne formål (fx oprettelse af profiler) / til tredjepartsformål. Af denne grund har vi behov for dit samtykke til indsamling og viderebehandling af disse sporingsdata. Sporingsdata indsamles kun, når du klikker på knappen "Jeg er indforstået", angivet i banneret. Partnerne er følgende virksomheder: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC.

Yderligere information om disse partneres databehandling kan findes i databeskyttelseserklæringen. Oplysningerne er også tilgængelige via et link i banneret.