Impressum


ANHÆNGERKOMPONENTER OG AMC-CHASSIS

AL-KO Autoteknik repræsenteres i Danmark af 

AL-KO Kober AB
Box 8058
SE-402 78 Göteborg

Kontakt:
Telefon: +46 3157 8280
Fax: +46 3157 4563 order/lager
Fax: +46 3157 5414 förs./adm.
E-Mail: question@al-ko.se


AL-KO Gardentech  

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Kontakt:
Telefon: +45 9882 1000
E-Mail: salg@al-ko.com


RETLIGE HENVISNINGER 
Databeskyttelsesretlig henvisning: Alle personlige data, der registreres på AL-KO KOBER SEs hjemmeside, gemmes, bearbejdes og sendes i givet fald videre inden for AL-KO-virksomhedsgruppen udelukkende til Deres individuelle service, fremsendelse af produktinformationer eller forelæggelse af servicetilbud. AL-KO KOBER SE forsikrer, at alle oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser. 


COPYRIGHT 

AL-KO forbeholder sig alle rettigheder til tekster, billeder, grafikker, lydfiler og animationer, der er blevet anvendt til udformning af internetsiderne. Disse elementer underligger i største udstrækning ophavsretlig beskyttelse og andre beskyttelseslove. Delvist underligger de til udformningen anvendte elementer også tredjeparts ophavsrettigheder. Indholdet på AL-KOs websider må ikke kopieres, distribueres, ændres til kommercielle formål eller gøres tilgængelige for tredjemand uden tilladelse fra AL-KO Kober SE. Undtaget herfra er filer, AL-KO på websiderne udtrykkeligt tilbyder til download og til offentliggørelse. 


VAREMÆRKE 
Ord- og billedmærkerne på AL-KOs internetsider er for størstedelen mærkeretligt beskyttet. Dette gælder især for logoer, produktnavne og typebetegnelser. 


INGEN GARANTI, ANSVARSUDELUKKELSE 
Alle AL-KOs internetsider er oprettet med størst mulig omhu. Alligevel kan AL-KO ikke garantere for, at de modtagne informationer er fejlfri og nøjagtige. AL-KO udelukker ethvert ansvar for skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af brugen af denne webside, så vidt disse ikke beror på forsæt eller grov uagtsomhed fra AL-KOs eller vores medhjælperes side. Download af filer og indtastning af personlige data sker på brugerens eget ansvar. 

HENVISNING 
Med dom af den 12. maj 1998 har landsretten i Hamburg besluttet, at man ved at viderebringe et link i givet fald skal være medansvarlig for indholdet på den linkede side. Dette kan - iht. landsretten - kun forhindres ved, at man udtrykkeligt distancerer sig fra disse websider. På vores websider har vi lagt en række links til andre internetsider. 

Vi ønsker udtrykkeligt at understrege, at vi ikke har nogen som helst indflydelse på de linkede siders indhold. Derfor distancerer vi os fra alle indhold på disse sider, og tilegner os ikke deres indhold. 

Denne erklæring gælder for alle links og for indholdet af de sider, vores links fører til.